Small Talk - קבוצת סמול טוק

ותיקים וותיקות מוזמנות למיזם SMALL TALK
לחיבור בין חברים בהובלת דר' התלהבות, מינהלת אזרחים ותיקים וחברת nirmi באווירה חוויתית וחברתית
תגידו, למה לדבר פנים אל פנים אם יש וואטצאפ ?*
נכון ! זה קל ומהיר אך בעידן הטכנולוגי בו שיחות פנים אל פנים הפכו לנדירות התקשורת הבין אישית נפגעת ואיתן תחושות המחוברות והמוטיבציה .
מיזם SMALL TALK מחבר מקרב ומזכיר לכולנו איך לשוחח נכון ולייצר קשר איכותי לאורך זמן ובעיקר להישאר ביחד